REHABILITACJA NEUROLOGICZNA:

-po udarze mózgu
-po krwotoku mózgowym
-po urazach mózgu
-przy niedowładzie kończyn
-przy porażeniu nerwów
-przy stanach zapalnych OUN
-dla osób z porażeniem nerwów obwodowych, polineuropatiom
-dla osób z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych
-po urazach rdzenia kręgowego
-po operacjach krążka między-kręgowego, stenozie zwyrodnieniowej
-dla osób z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego
-dla osób z dystrofią mięśniową
-dla osób ze stwardnieniem rozsianym
-dla osób z chorobą Parkinsona
i inne..